Η υπηρεσία αφορά τους ασφαλισμένους των ταμείων: ΙΚΑ - ΟΠΑΔ - ΟΑΕΕ – ΟΓΑ - ΚΑΠ ΔΕΗ – ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ – ΤΑΠ ΗΣΑΠ – ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΤΑΠ ΟΤΕ – ΤΑΠ ΤΠΓΑΕ και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ασφαλιστική κάλυψη.